Bliv medlem

Vil du gerne være medlem eller kontaktes af os for måske at blive medlem, så skriv til k.f.dall@privat.dk

Det årlige kontingent er:

Individuelt medlemskab220,- kr.
Husstandsmedlemskab (par) dvs 2 lodder til generalforsamlingen 330,- kr.
Foreningsmedlemskab550,- kr.
Firmamedlemskab550,- kr.

Kontigent kan indebetales til mobilepay 40297552 ( Karin Dall) eller til konto i Nordea reg. nr. 2670 konto nr. 2551 6389 20 . Husk at anføre tydeligt navn.

Opdateret 22. december 2022