Bliv medlem

Vil du gerne være medlem eller kontaktes af os for måske at blive medlem, så skriv til k.f.dall@privat.dk

Det årlige kontingent er:

Individuelt medlemskab220,- kr.
Husstandsmedlemskab (par) dvs 2 lodder til generalforsamlingen 330,- kr.
Foreningsmedlemskab550,- kr.
Firmamedlemskab550,- kr.

Kontigent kan indebetales til mobilepay 40297552 ( Karin Dall) eller til konto i Nordea reg. nr. 2670 konto nr. 2551 6389 20 . Husk at anføre tydeligt navn.

Beskrivelse af kunstforeningens medlemskaber

INDIVIDUELT MEDLEMSKAB
1 stemme ved generalforsamlingen.
1 lod til lodtrækning om indkøbt kunst.
Deltagelse til rabatpris ved kunstforeningens arrangementer.
Mulighed for at udstille på kunstforeningens udstillingssteder.

HUSTANDSMEDLEMSKAB (par)
1 stemme ved generalforsamlingen.
2 lodder til lodtrækning om indkøbt kunst.
Deltagelse til rabatpris ved kunstforeningens arrangementer.
Mulighed for at udstille på kunstforeningens udstillingssteder.

FORENINGS-/FIRMA MEDLEMSKAB
1 stemme ved generalforsamlingen til den, der tegner foreningen/firmaet.
1 lod til lodtrækning om indkøbt kunst.
Den der tegner foreningen/firmaet kan deltage til rabatpris ved kunstforeningens arrangementer.
Medlemmer/elever/personale af foreningen/firmaet kan udstille i foreningens/firmaets navn på kunstforeningens udstillingssteder.

Alle medlemskaber får tilsendt nyhedsbreve om kunstforeningens aktuelle arrangementer.
Alle medlemskaber får tilsendt ”LK-nyt fra medlem til medlem” og kan også få omtalt deres kunst- og kulturarrangementer i dette.

 

Opdateret 16. maj 2023