Hvalsø Skole

Lejre Kunstforening har et samarbejde med Hvalsø Skole om, at vores kunstnere kan vise deres værker på skolen over en tremåneders periode

Skolen lægger op til, at kunstnerne udstiller på væggene ved de brede og centrale gangarealer, hvor der hver dag passerer mange både børn og voksne igennem.

Der er plads til ni billeder af varierende størrelse.

Skolen har et klart sigte med at give eleverne kunstoplevelser i deres hverdag, og som følge heraf har skolen et samarbejde med Statens Kunstfond, der også har stillet værker til rådighed for skolen.

(Kontakt Lejre Kunstforening for eventuel udstilling vh@pigespejder.dk)

Rådhuset i Hvalsø

Lejre Kunstforening har mulighed for, at en af vores kunstnere kan udstille på rådhuset i Hvalsø.

Vi har pladsen efter Borgerservice og frem mod vinduerne. Det giver mulighed for at udstille et begrænset antal billeder.

Herfra går der til hver side to lange gange, hvortil der kun er adgang via en aflåst glasdør. Men også her er der de nødvendige ophængsskinner. De ansatte er meget gladefor at kunne se kunst på væggene i deres hverdag, men der er ikke offentlig adgang til disse udstillingsarealer.

Udstillingsperioderne er 2 -3 måneder, og der er ikke mulighed for at afholde fernisering.

Kontakt Vivi Holm, vh@pigespejder.dk

BeneFIT – Fysioterapi, Osted

Langetoften 9 A, Osted, 4320 Lejre

Huset er et tidligere plejecenter, og der er gode muligheder for at udstille på de lyse gange og i den store reception.

Vi skønner, at der er plads til 10 – 15 billeder, og udstillingerne vil normalt vare i 2 – 3 måneder, som vi rent praktisk kan aftale det med kunstneren.

Men der er også mulighed for i receptionen at udstille enkelte skulpturer (på kunstnerens podier).

Kontakt Vivi Holm, Lejre Kunstforening, vh@pigespejder.ddk

Rådhuset i Allerslev

Rådhuset i Allerslev.  Lejrevej 15, 4320 Lejre

Udstillingsområdet er gangarealer i underetagen på rådhuset, der ligger i niveau med omgivelserne. Med udgangspunkt ved trappen/elevatoren ned fra stueplan er der en gang til højre for trappen, der fører ned til kantinen. Til venstre for trappeområdet er også en gang, som igen deler sig til højre og venstre. Ad gangen til venstre ligger rådssalen. Der er vægge til både store og mindre værker. Hvor ophængning er mulig, er der skinner med flytbare kroge/snore, der skal anvendes. Der er plads til 25-30 værker alt efter størrelse og hvor meget luft, udstilleren ønsker mellem værkerne. Nogle af væggene er til mindre værker, men der er også god mulighed for at have store værker med. Man er velkommen til at besigtige området, så man som udstiller selv kan danne sig et indtryk af pladsen

Ved udstillingerne er der fernisering en torsdag mellem kl. 16 og 17, hvor rådhuset er vært ved en forfriskning. Aftale om ophængning og nedtagning af udstillinger aftales med Karin Dall fra kunstforeningen – k.f.dall@privat.dk tlf. 4029 7552.

Kulturhuset Domus Felix, Lejre

Kulturhuset Domus Felix

Lejre Kunstforening kan, i samarbejde med kulturhuset Domus Felix, Lejre Bygade, tilbyde kunstnere at udstille i dette dejlige hus, hvor der er gode muligheder for at præsentere værker af forskellig slags. Der er plads til ca. 24 billeder af blandet størrelse i Salen samt i Foyeren og lokalet på 1.sal ”Fløjen”.  

Store lyse lokaler, skinner og snore til ophæng i alle lokaler samt stiger til hjælp.

Der er stor aktivitet i Domus Felix, derfor vil udstillingen kunne ses af mange.

Der er mulighed for fernisering, hvis kunstneren ønsker det, mod egenbetaling, aftales med Lejre Kunstforening og Domus Felix.

Det kan anbefales at se lokalerne inden udstillingen detailplanlægges.

Kontakt Dorte Sørensen, Lejre kunstforening, dortemerete46@gmail.dk

Plejecenteret Bøgebakken, Lejre

Sundheds- og plejecenteret Bøgebakken. Bøgebakken 1, 4320 Lejre

Udstillingsområdet er gangarealer til højre og venstre for hovedindgangen. Hvor ophængning er mulig, er der skinner med flytbare kroge/snore, der skal anvendes. Der er plads til ca. 20 værker af forskellig størrelse og hvor meget luft, udstilleren ønsker mellem værkerne. Nogle af væggene er til mindre værker, men der er også god mulighed for at have store værker med. Man er velkommen til at besigtige området, så man som udstiller selv kan danne sig et indtryk af pladsen.

Udstillingsperioderne følger årets 4 kvartaler.

Aftale om ophængning og nedtagning af udstillinger aftales med Karin Dall fra kunstforeningen – k.f.dall@privat.dk tlf. 4029 7552.

Hvalsø Ældrecenter

Udstillingsområdet er ved hovedindgangen samt fællesrummet til højre og herfra gangen ned mod køkkenet samt en beboergang, der ligger til venstre for fællesrummet. Hvor ophængning er mulig, er der skinner med flytbare kroge/snore, der skal anvendes. Der er plads til ca. 20 værker af forskellig størrelse og hvor meget luft, udstilleren ønsker mellem værkerne. Nogle af væggene er til mindre værker, men der er også god mulighed for at have store værker med. Man er velkommen til at besigtige området, så man som udstiller selv kan danne sig et indtryk af pladsen.

Udstillingsperioderne følger årets 4 kvartaler.

Aftale om ophængning og nedtagning af udstillinger aftales med Karin Dall fra kunstforeningen – k.f.dall@privat.dk tlf. 4029 7552.

Lægehuset Gyvelvej, Kirke Hyllige

Lægehuset i Kirke Hyllinge. Gyvelvej 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Udstillingsområdet er venteværelset. Hvor ophængning er mulig, er der skinner med flytbare kroge/snore. Der er plads til 4-5 værker alt efter størrelse. To af pladserne er til mindre værker. Man er velkommen til at besigtige stedet, så man som udstiller selv kan danne sig et indtryk af pladsen.

Ophængning og nedtagning af udstillinger skal ske mellem kl. 8 og 9 mandag til fredag.

Udstillingsperioderne følger årets 4 kvartaler.

Aftale om ophængning og nedtagning af udstillinger aftales med Karin Dall fra kunstforeningen – k.f.dall@privat.dk tlf. 4029 7552.

Senest revideret 10. august 2023