LK-nyt fra medlem til medlem

Som medlem af kunstforeningen er en del af det, du får som medlem, muligheden for at gøre opmærksom på dine kunstneriske og kulturelle engagementer uden for Kunstforeningens ramme. To gange om måneden udsender foreningen nyhedsbrevet LK-nyt fra medlem til medlem pr. mail til alle medlemmer. Det sker som regel den 2. og den 16. i måneden.
Nyhedsbrevet består af to dele: 1) selve mailen hvor især de faktuelle forhold omkring din aktivitet præsenteres i datorækkefølge i en ret standardiseret annonceform, og 2) hvad du måtte have af plakat, billede af udstillet værk el. lign. kan du få med som vedhæftet fil i den udstrækning mailens samlede størrelse ikke overskrider grænsen for, hvad mailprogrammet Outlook kan håndtere.
Du kan få en tilsvarende ‘annonce’ på Facebook. De nærmere regler for både Facebook og nyhedsmail som vedtaget af bestyrelsen, fremgår af rammen nederst på siden.

Aktuelt eksempel

Sådan gør du …

MAIL

Meddelelser, du vil have udsendt, mailes til kaareskou@gmail.com og skal fremsendes i et format, der som udgangspunkt ikke kræver redigering, hvilket vil sige, at meddelelser, der har form af ‘plakater’ i en grafisk opsætning med eller uden billeder, udsendes som vedhæftede filer, markeret med *, mens rene og simple tekstmeddelelser uden billeder vil stå direkte i LK Nyt fra medlem til medlem.

Du kan vælge både at have en ren tekst til LK Nyt fra medlem til medlem og en vedhæftet fil, markeret med *, således at LK Nyt fra medlem til medlem fungerer som en slags indholdsfortegnelse til de vedhæftede filer.

En meddelelse kan efter dit ønske udsendes flere gange for arrangementer/udstillinger, der strækker sig over en længere periode.

Deadline for udsendelser er den 1. og den 15. i hver måned.

Alle meddelelser modtaget senest den 1. i måneden bliver udsendt senest den 10. i samme måned.

Alle meddelelser modtaget senest den 15. i måneden bliver udsendt senest den 25. i samme måned.

Har du spørgsmål, eller er du i tvivl: Mail til kask@newmail.dk

 

FACEBOOK

Gør din tekst fra LK-nyt fra medlem til medlem Facebook-egnet, det vil sige kort, præcis og faktuel. Beskeden må kun bestå af ren tekst, der som udgangspunkt ikke kræver redigering.

Vedhæft et relevant foto i et anerkendt filformat – helst jpeg. På trods af det, er det muligt, at et vedhæftet billede ikke kan lægges op. Meddelelsen vil da blive bragt uden (skriv altså ikke i teksten f.eks. ’se billedet’).

Send Facebook-opslaget til grgalleri@gmail.com. Herefter vil Gunhild snarest muligt lægge det på Facebook. Din mail til grgalleri@gmail.com skal, hvis det ikke fremgår af opslagets tekst, indeholde dit navn og din postadresse, og du skal for at få et opslag udsendt på tro og love garantere os, at du er fyldt 15 år – se næste punkt.

Facebook-opslag er undergivet den almindelige lovgivning og ikke medieansvarsloven. Det betyder blandt andet, at du personligt hæfter for, at ingens ophavsret krænkes i forbindelse med opslaget, at persondatalovens bestemmelser overholdes, og at indholdet hverken er ærekrænkende eller injurierende i forhold til andre personer eller grupper af personer (racistiske). Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte Kaare, som har 25 års erfaring som medlem af det justitsministerielle Pressenævn, tlf. 2926 0414.

 

GÅ TIL FORSIDEN